понедељак, 27. јануар 2014.

In memoriam: Vera Janićijević (1931-2014)

    
U Beogradu je 7. januara preminula Vera Janićijević profesor filosofije, dramaturg, pisac, esejista i prevodilac.
Vera Janićijević je završila filosofiju i dramaturgiju. Magistrirala sa temom "Dramsko u fabuli romana Idiot F. M. Dostojevskog", a doktorirala sa temom Veliki romani Dostojevskog i Kantove antinomije.

Objavljena dela:
- Sa Crnog puta : novelete ("Bagdala", 1963),
- Đavolska posla nad knjigom Doktor Faustus, T. Mana (esej, "Bagdala", 1963),
- B. Takakis, Vizantijska filosofija (prevod sa francuskog, delovi štampani u "Letopisu Matice srpske" 1982/3),
- Sa margina jednog profe : istinite priče ("Bagdala", 1997),
- Veliki romani Dostojevskog i Kantove antinomije ("Filosofske studije", 1998),
- A. Čakalova, M. Poljakovska, Život i običaji u Vizantijskom društvu (prevod sa ruskog, "Pešić i sinovi", 2003),
- Platon i tirani : Platonova putovanja u Sirakuzu ("Pešić i sinovi", 2004),
- Miljenici bogova : Aristotel i Aleksandar Makedonski (pripovest, "Pešić i sinovi", 2006),
- Experimentus homini (zbirka priča, "Privatna izdanja Dragomira Džambića", 2007),
- Diogen Kosmopolita (pripovest, "Pešić i sinovi", 2008),
- S. Averincev: Vizantijska filosofija (prevod s ruskog, "Privatna izdanja Dragomira Džambića", 2008).
- Leksikon vizantijskih filosofa ("Alma", 2011).
Eseji i studije štampani su u časopisima za filosofiju, filosofskim godišnjacima, zbornicima s naučnih skupova, te brojnim književnim časopisima.
Bila je član je "Književnog kluba Bagdala" (od njegovog osnivanja 1959. godine) i Srpskog filosofskog društva.

Нема коментара:

Постави коментар